EMĪLS GERŠINSKIS – JEŠINSKIS

PAR SEVI: Esmu grafiskais dizaineris, animators un supervaizers no Rīgas. Esmu ārkārtīgi aizrāvies ar visu, kas saistīts ar animāciju, video dizainu un grafisko dizainu. Tā ir mana sirdslieta, tā ir mana būtība. Savu darbu es cienu un mīlu, kā arī cilvēkus, kuri izrāda tādu pašu dedzību šajā jomā kā es. Lielākoties esmu darbojies kā freelance dizaineris, veidojis mūzikas klipus, reklāmas, strādājis pie dažādiem komerciāliem produktiem. Atrodos nemitīgā profesionālajā progresā, jo uzskatu, ka tikai ar mērķtiecību un neatlaidību var panākt savu attīstību. Izmantoju katru iespēju darbībai dažādos projektos, kā arī katru brīvo brīdi, lai iemācītos ko jaunu un uzlabotu jau esošās prasmes. Kādēļ gan lai mēs nestrādātu kopā? Manuprāt, mēs būtu vislabākā komanda.

ABOUT ME. I am graphic designer, animator and supervisor from Riga. I am very keen about anything that is related to animation, video design and graphic design. It is my passion and it makes me who I am. I love my job a lot and appreciate people who share the same enthusiasm about this field. I have mainly worked as a freelance designer, taken part in creation of various music videos and advertisements, and worked on different commercial products. I am always in state of professional progress because I believe that the only way how to achieve any personal growth is by working purposefully and persistently. I take every chance to participate in different projects as well as dedicate my spare time to obtain new knowledge and improve my skills. Why don’t we cooperate? I believe we would become a great team. 

 
 

CV

Latviski

English